Seznam funkcí E-sestřičky

Kartotéka pacientů

 • jednotná kartotéka všech Vašich pacientů napříč všemi odbornostmi 
 • rychlé a přesné vyhledávání adres pacientů a jejich rodinných příslušníků, možnost zadávání přesné
  polohy s pomocí map
 • možnost tisku kartotéky ve Vámi vybraném formátu

Přehled pacienta

 • všechny informace o pacientovi přehledně na jednom místě
 • změny stavu pacienta - čekatel, aktivní, hospitalizovaný až po ukončení péče
 • změny odborností pacienta přehledně na jednom místě
 • historie medikace přehledně
 • zobrazení dokumentů a odborných zpráv
 • možnost přidání poznámek přímo k pacientovi a náhled na předchozí a nové poznámky přidané jinými uživateli

Archiv pacientů

 • možnost tisku archivu
 • pacienty lze vrátit z archivu zpět do Kartotéky pacientů

Odbornost 925

Zápisy návštěv sester

 • možnost náhledu na předchozí návštěvy sester u daného pacientovi
 • možnost náhledu na zápisy z návštěv lékařů pokud je pacient zároveň i v odbornosti 720

Ošetřovatelský proces

 • tvorba příjmových zpráv a ošetřovatelských plánů 
 • definice ošetřovatelského cíle a přehledný soupis úkonů pro každou ošetřovatelskou diagnózu

Poukazy

 • jednoduchá tvorba poukazů, hromadného kopírování a tisk
 • kontrola dodržení metodiky, aby nedocházelo k překročení limitů pro kódy
 • sledování stavu poukazu, včetně jeho potvrzení lékařem
 • upozornění na končící poukazy

Sociální pracovník

 • může pracovat a zapisovat sociální šetření k pacientovi před tím než je pacient oficiálně přidán do odbornosti

Medikace

 • napojeno na databázi SUKL

Dávky

 • možnost generování K-dávek

Transformace na Odbornost 926

 • díky pár krokům budete moci transformovat pacienta z odbornosti 925 do odbornosti 926 aniž byste přišli o jakákoliv data

Odbornost 720

Zápisy návštěv lékařů

 • možnost náhledu na předchozí návštěvy lékařů u daného pacientovi
 • možnost náhledu na zápisy z návštěv sester pokud je pacient zároveň i v odbornosti 925

Výstupní dokumenty zpráv

 • tisk reprezentativních či úsporných zpráv

Medikace

 • napojeno na databázi SUKL
 • možnost přidání magistraliter

Transformace na Odbornost 926

 • díky pár krokům budete moci transformovat pacienta z odbornosti 720 do odbornosti 926 aniž byste přišli o jakákoliv data

 

Odbornost 926

Zápis návštěv sester, lékařů i ostatních pracovníků

 • sociální pracovníci, psychologové, duchovní apod. dle vlastní definice mohou taktéž vést dokumentaci k pacientovi a jeho rodině
 • možnost náhledu na předchozí návštěvy sester i lékařů u daného pacientovi
 • možnost náhledu na zápisy z návštěv sester i lékářů pokud byl pacient v minulosti v odbornostech 925 či 720

Výstupní dokumenty zpráv

 • možnost tisku reprezentativních či úsporných zpráv

Medikace

 • napojeno na databázi SUKL
 • možnost přidání magistraliter

Klasifikace

 • PPS a ESAS
 • u pacienta je přehledně vidět vývoj klasifikace

 

Plánování péče

 • jednoduchý a přehledný plán pro každého pracovníka na každý den
 • tisk plánu péče s Vámi definovanými informacemi
 • možnost snadného naplánování cesty na mapě a zobrazení jak plánu péče tak cesty na mapě

Reporty

 • automatické vytvoření výkazů pro pojišťovny
 • manažerské podklady pro efektivní řízení péče
 • ÚZIS
 • vytíženost jednotlivých pracovníků
 • přijmy a výdaje na pacienta
 • podklady pro mzdy
 • statistiky kódů
 • reporty dekurzů sester i lékařů s možností filtrace dle odbornosti

Nastavení

 • možnost nastavení rozdílných oprávnění pro jednotlivé skupiny uživatelů jako jsou například lékaří, vrchní sestry, řadové sestry, administrativní pracovníci či vlastní uživatelsky definované pozice
 • bohaté uživatelské nastavení, můžete si aplikaci přizpůsobit podle své představy

Šablony a číselníky

 • tvorba textových šablon pro opakující se texty
 • spousta číelníků, které si můžete sami spravovat
 • oficiální číselníky dané VZP a SUKL umožňující rychlé a přesné vyhledání lékaře podle IČP, tyto číelníky si spravujeme my a jsou vždy aktuální

Manuál a aktualizace

 • přehledný manuál vždy k dispozici rovnou v aplikaci
 • manuál průběžně aktualizujeme
 • software neustále aktualizujeme a rozšiřujeme - po každé aktualizaci Vám napíšeme krátký email shrnující novinky a zároveň je vždy popíšeme i přímo v aplikaci

Budoucí rozšíření

 • mobilní aplikace
 • půjčovna
 • E-recept