Seznam funkcí
E-Sestřičky

Kartotéka pacientů

 • jednotná kartotéka všech Vašich pacientů napříč všemi odbornostmi 
 • rychlé a přesné vyhledávání adres pacientů a jejich rodinných příslušníků, možnost zadávání přesné
  polohy s pomocí map
 • možnost tisku kartotéky ve Vámi vybraném formátu

Přehled pacienta

 • všechny informace o pacientovi přehledně na jednom místě
 • změny stavu pacienta - čekatel, aktivní, hospitalizovaný až po ukončení péče
 • změny odborností pacienta přehledně na jednom místě
 • historie medikace přehledně
 • zobrazení dokumentů a odborných zpráv
 • možnost přidání poznámek přímo k pacientovi a náhled na předchozí a nové poznámky přidané jinými uživateli

Archiv pacientů

 • uchováváme kompletní historii Vašich pacientů
 • možnost tisku archivu
 • pacienty lze kdykoliv vrátit z archivu zpět do Kartotéky pacientů

Plánování péče

 • jednoduchý a přehledný plán pro každého pracovníka na každý den
 • tisk plánu péče s Vámi definovanými informacemi
 • možnost snadného naplánování cesty na mapě a zobrazení jak plánu péče, tak cesty na mapě
 • snadné přesuny návštěv mezi sestrami a dny

Reporty

 • automatické vytvoření výkazů pro pojišťovny
 • manažerské podklady pro efektivní řízení péče
 • ÚZIS
 • vytíženost jednotlivých pracovníků
 • přijmy a výdaje na pacienta
 • podklady pro mzdy
 • statistiky kódů
 • reporty dekurzů sester i lékařů s možností filtrace dle odbornosti

Nastavení

 • možnost nastavení rozdílných oprávnění pro jednotlivé skupiny uživatelů jako jsou například lékaři, vrchní sestry, řadové sestry, administrativní pracovníci či vlastní uživatelsky definované pozice
 • obsáhlé uživatelské nastavení, díky němuž si můžete aplikaci přizpůsobit podle svých potřeb

Odbornost 925

Ošetřovatelský proces

 • tvorba příjmových zpráv a ošetřovatelských plánů 
 • definice ošetřovatelského cíle a přehledný soupis úkonů pro každou ošetřovatelskou diagnózu

Poukazy

 • jednoduchá tvorba poukazů, hromadného kopírování a tisk
 • kontrola dodržení metodiky, aby nedocházelo k překročení limitů pro kódy
 • upozornění na končící poukazy

Ošetřovatelské návštěvy, Medikace a Dávky

 • možnost plánování, přesunu a zápisu návštěv
 • možnost náhledu na předchozí návštěvy sester i lékařů u daného pacientovi
 • přehled medikace pacienta s napojením na SUKL
 • možnost generování K-dávek a F-dávek
 • možnost transformace pacienta do odbornosti 926 bez ztráty dat

Odbornost 720

Návštěvy lékaře i ostatních pracovníků

 • možnost náhledu na předchozí návštěvy lékařů u daného pacientovi
 • možnost náhledu na zápisy z návštěv sester, pokud je pacient zároveň i v odbornosti 925

Výstupní dokumenty zpráv

 • tisk reprezentativních či úsporných zpráv

Medikace

 • možnost generování E-receptu
 • přehled medikace pacienta
 • medikace je napojena na databázi SUKL s možností přidání magistraliter

Transformace na Odbornost 926

 • možnost transformace pacienta do odbornosti 926 bez ztráty dat

Odbornost 926

Návštěvy sester, lékařů i ostatních pracovníků

 • sociální pracovníci, psychologové, duchovní apod. dle vlastní definice mohou taktéž vést dokumentaci k pacientovi a jeho rodině
 • možnost náhledu na předchozí návštěvy sester i lékařů u daného pacientovi
 • možnost náhledu na zápisy z návštěv sester i lékářů, pokud byl pacient v minulosti v odbornostech 925 či 720

Výstupní dokumenty zpráv

 • možnost tisku reprezentativních či úsporných zpráv

Medikace

 • možnost generování E-receptu
 • přehled medikace pacienta
 • medikace je napojena na databázi SUKL s možností přidání magistraliter

Klasifikace

 • PPS a ESAS
 • u pacienta je přehledně vidět vývoj klasifikace

Šablony a číselníky

 • tvorba textových šablon pro opakující se zápisy
 • oficiální číselníky dané VZP a SUKL umožňující rychlé a přesné vyhledání lékaře podle IČP, tyto číselníky udržujeme vždy aktuální
 • další číselníky, které si můžete sami spravovat

Manuál a aktualizace

 • Vždy aktuální manuál je k dispozici přímo v aplikaci
 • Naši aplikaci neustále aktualizujeme a rozšiřujeme a pokaždé Vám o tom napíšeme krátký email shrnující novinky

Mobilní aplikace

 • mobilní aplikace je mladší a pohotovější sestřička webové aplikace pro Odbornost 925
 • Váš kapesní průvodce pro práci terénní sestry nebo lékaře

Budoucí rozšíření

 • připravujeme pro Vás rozšíření E-Sestřičky o novou odbornost psychiatrie
 • zároveň pracujeme na napojení aplikace na obecné registry a zpřístupnění kompletních záznamů pacientů povolaným osobám

 

Všeobecné obchodní podmínky | Aktuální ceník | GDPR | Vytvořeno na WEBMIUM
Sledujte nás na sítích