Seznam funkcí
e-Sestřičky

Kartotéka pacientů a archiv

 • jednotná kartotéka všech Vašich pacientů napříč všemi odbornostmi 
 • rychlé a přesné vyhledávání adres pacientů a jejich rodinných příslušníků, možnost zadávání přesné
  polohy s pomocí Google map
 • možnost tisku kartotéky ve Vámi vybraném formátu
 • archiv pacientů, uchovávající kompletní historii Vašich pacientů s možností tisku archivu a možností kdykoliv pacienta z archivu vrátit do aktivní kartotéky

Přehled a plánování péče

 • všechny informace o pacientovi přehledně na jednom místě
 • změny stavu pacienta - čekatel, aktivní, hospitalizovaný, ukončení péče
 • změny odborností pacienta 
 • historie medikace přehledně
 • zobrazení dokumentů a odborných zpráv
 • jednoduchý a přehledný plán péče pro každého pracovníka na každý den včetně tisku
 • možnost snadného naplánování cesty na mapě a zobrazení jak plánu péče, tak cesty na mapě
 • snadné přesuny návštěv mezi sestrami a dny

Mobilní aplikace

 • mobilní aplikace je mladší a pohotovější sestřička webové aplikace pro Odbornost 925
 • Váš kapesní průvodce pro práci terénní sestry nebo lékaře

Výkazy zdravotním pojišťovnám

 • vychytaný systém pro zpracování uzávěrek včetně kalkulace kilometrů mezi přejezdy pomocí Google map
 • bezchybné automatické vytvoření výkazů pro pojišťovny
 • možnost generovat opravné dávky

Reporty

 • manažerské podklady pro efektivní řízení péče
 • reporty ÚZIS
 • podklady pro mzdy
 • statistiky kódů
 • délka péče o pacienty v odb. 926
 • reporty dekurzů sester i lékařů s možností filtrace dle odbornosti
 • vytíženost jednotlivých pracovníků
 • příjmy a výdaje na pacienta

Nastavení a komunikace

 • možnost nastavení rozdílných oprávnění pro jednotlivé skupiny uživatelů jako jsou například lékaři, vrchní sestry, řadové sestry, administrativní pracovníci či vlastní uživatelsky definované pozice
 • obsáhlé uživatelské nastavení, díky němuž si můžete aplikaci přizpůsobit podle svých potřeb
 • nástěnka vzkazů Vám zajistí bezpečné předání informací v rámci týmu

Odbornost 925

Ošetřovatelský proces

 • tvorba příjmových zpráv a ošetřovatelských plánů 
 • definice ošetřovatelského cíle a přehledný soupis úkonů pro každou ošetřovatelskou diagnózu
 • měsíční zprávy

Poukazy

 • jednoduchá tvorba poukazů, hromadného kopírování a tisk
 • kontrola dodržení metodiky, aby nedocházelo k překročení limitů pro kódy
 • upozornění na končící poukazy

Ošetřovatelské návštěvy, medikace a dávky

 • možnost plánování, přesunu a zápisu návštěv
 • možnost náhledu na předchozí návštěvy sester i lékařů u daného pacientovi
 • přehled medikace pacienta s napojením na SUKL
 • možnost generování K-dávek a F-dávek
 • možnost transformace pacienta do odbornosti 926 bez ztráty dat

Odbornost 720

Návštěvy lékaře i ostatních pracovníků

 • možnost náhledu na předchozí návštěvy lékařů u daného pacientovi
 • možnost náhledu na zápisy z návštěv sester, pokud je pacient zároveň i v odbornosti 925

Výstupní dokumenty zpráv

 • tisk reprezentativních či úsporných zpráv

Medikace

 • možnost generování E-receptu
 • přehled medikace pacienta
 • medikace je napojena na databázi SUKL s možností přidání magistraliter

Transformace na Odbornost 926

 • možnost transformace pacienta do odbornosti 926 bez ztráty dat

Odbornost 926

Návštěvy sester, lékařů i ostatních pracovníků

 • sociální pracovníci, psychologové, duchovní apod. dle vlastní definice mohou taktéž vést dokumentaci k pacientovi a jeho rodině
 • možnost náhledu na předchozí návštěvy sester i lékařů u daného pacientovi
 • možnost náhledu na zápisy z návštěv sester i lékařů, pokud byl pacient v minulosti v odbornostech 925 či 720

Výstupní dokumenty zpráv

 • možnost tisku reprezentativních či úsporných zpráv

Medikace

 • možnost generování E-receptu
 • přehled medikace pacienta
 • medikace je napojena na databázi SUKL s možností přidání magistraliter

Klasifikace

 • PPS a ESAS
 • u pacienta je přehledně vidět vývoj klasifikace

Šablony a číselníky

 • tvorba textových šablon pro opakující se zápisy
 • oficiální číselníky dané VZP a SUKL umožňující rychlé a přesné vyhledání lékaře podle IČP, tyto číselníky udržujeme vždy aktuální

Manuál a aktualizace

 • Vždy aktuální manuál je k dispozici přímo v aplikaci
 • Naši aplikaci neustále aktualizujeme a rozšiřujeme a pokaždé Vám o tom napíšeme krátký email shrnující novinky

Budoucí rozšíření

 • připravujeme pro Vás rozšíření E-Sestřičky o novou odbornost psychiatrie
 • pracujeme na možnosti vedení zdrav. dokumentace elektronicky s použitím el. podpisů 

 

GDPR | VOP | Vytvořeno na WEBMIUM
Sledujte nás na sítích