Seznam
funkcí

Kartotéka pacientů

 • rychlé a přesné vyhledávání adres pacientů a jejich rodinných příslušníků, možnost zadávání přesné
  polohy s pomocí map
 • všechny potřebné informace přehledně a na jednom místě

Ošetřovatelský proces

 • tvorba příjmových zpráv a ošetřovatelských plánů 
 • definice ošetřovatelského cíle a přehledný soupis úkonů pro každou ošetřovatelskou diagnózu

Poukazy

 • jednoduchá tvorba poukazů, hromadného kopírování a tisk
 • kontrola dodržení metodiky, aby nedocházelo k překročení limitů pro kódy
 • sledování stavu poukazu, včetně jeho potvrzení lékařem
 • upozornění na končící poukazy

Plánování péče

 • jednoduchý a přehledný plán pro každého pracovníka na každý den
 • možnost snadného naplánování cesty na mapě a zobrazení jak plánu péče tak cesty na mapě

Reporty

 • automatické vytvoření výkazů pro pojišťovny
 • manažerské podklady pro efektivní řízení péče
 • ÚZIS
 • vytíženost jednotlivých pracovníků
 • přijmy a výdaje na pacienta
 • podklady pro mzdy

Šablony a číselníky

 • tvorba textových šablon pro opakující se texty
 • spousta číelníků, které si můžete sami spravovat
 • oficiální číselníky dané VZP a SUKL umožňující rychlé a přesné vyhledání lékaře podle IČP, tyto číelníky si spravujeme my a jsou vždy aktuální

Nastavení

 • možnost nastavení rozdílných oprávnění pro jednotlivé skupiny uživatelů jako jsou například lékaří, vrchní sestry, řadové sestry či administrativní pracovníci
 • bohaté uživatelské nastavení, můžete si aplikaci přizpůsobit podle své představy